สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น

สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น มันมีชื่อย่อว่า ส.ส.ท หรือ Technology Promotion Association ( Thailand – Japan ) หรือต้องบอกว่ามันเป็นสมาคมในประเทศไทยที่มันได้รับการสนับสนุน และต้องการที่จะทำให้มีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการได้ศึกษามาหรือได้เรียนรู้มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้น เอาง่ายๆว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมแก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มันจะช่วยให้นักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศของเรานั้น สามารถศึกษาและมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆ ที่ต้องบอกนะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่และมีความเข้าใจในเทคโนโลยี ที่มาจากต่างประเทศและในวันข้างหน้ามันจะต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีมันจะเป็นสิ่งที่ดีเอามากๆ เพราะการได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่นั้นจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศเราได้

ประวัติสมาคม

มันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2516 ด้วยความรวมใจของคนที่เคยเสียสละและกลุ่มที่เคยไปศึกษาดูงานโดยใช้ทุน ที่ประเทศญี่ปุ่นเอาง่ายๆว่าพวกเขานั้นได้รับการช่วยเหลือ เพื่อทำให้เขานั้นสามารถไปดูงานและศึกษาสิ่งต่างๆ ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีประธานเป็น สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นคนส่งเสริมและก่อตั้งและให้ความช่วยเหลือได้ความร่วมมือจากทางญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าได้ อาจารย์โงอิจิ โฮซูมิ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเป็นอดีตประธานกรรมการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อที่จะก่อตั้ง และให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย และที่สำคัญยังได้รับการช่วยเหลือทางด้านเรื่องเงินลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงการค้าต่างประเทศ และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นได้รับความช่วยเหลือจากเขา และที่สำคัญไม่มีพันธะผูกพันใดๆด้วยดังนั้นจึงเป็นสมาคมที่ถูกก่อตั้งขึ้นมา และก็มีกิจกรรมอย่างเช่นการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทย เพื่อเรียนรู้หรือสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีการศึกษาเทคโนโลยีจัดสัมมนา และก็ยังมีกิจกรรมต่างๆจนในยุคปัจจุบันได้มีการทำงานด้านการศึกษา และมีบทบาทในการฝึกอบรมมีตำราเรียนญี่ปุ่นสำหรับประกอบการศึกษา แล้วก็มีวิชาชีพงานต่างๆซึ่งจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

ความเป็นมาของสถาบัน

มันได้รับการส่งเสริมจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวช่วยในการร่วมกันสร้างและก่อตั้งขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่เอาไว้ศึกษา และสามารถไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และที่สำคัญมันได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น และดำเนินการก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้ววัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็ เพื่อที่จะมีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อทำให้บุคลากรหรือนักศึกษาทางนั้นมีความรู้และความเชี่ยวชาญ และสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงในหลายๆด้านคือเอาง่ายๆว่ามันเป็นสถาบันศึกษา ที่มีการจัดอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยี และการจัดการในภาคอุตสาหกรรมและก็ยังมีการสอนภาษาต่างชาติอย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นอังกฤษและก็ภาษาจีนเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษานั้น มีความสามารถและมีประสบการณ์ตามสาขาที่ตนเองได้ศึกษา เพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยประกอบที่ทำให้เขานั้นมีความสามารถ และสามารถดำเนินงานได้ในทางด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นขึ้นมาซึ่งใช้ตัวย่อว่า ส.ก.ญ และชื่อในภาษาอังกฤษนั่นก็คือ Thai – Nichi Institute of Technology 

วัตถุประสงค์

  • สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการร่วมมือจากต่างชาติ เพื่อที่จะได้รับการเผยแพร่เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะได้เป็นตัวที่ทำให้สามารถนำ มันมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยในด้านการศึกษาและการศึกษามันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาบุคลากร และที่สำคัญมันยังเป็นตัวช่วยพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้วยการเปิดอบรมสัมมนาการเรียนการสอน หรือแม้แต่การให้คำปรึกษาในสาขาต่างๆ เพื่อที่จะได้ทำให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษานั้นสามารถได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรู้และถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กับผู้ที่ต้องการจะรู้ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเทคโนโลยีหรือด้านภาษา
สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น
  • แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะว่ามันได้รับการร่วมมือจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านรวมถึงเทคโนโลยี ดังนั้นจึงทำให้มีการลงทุนและร่วมทุนเพื่อที่จะดำเนินกิจการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปในทางเดียวกับสมาคม
  • อาจจะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อที่จะมีการพิมพ์หรือเรียบเรียงวรสารต่างๆ ที่สมาคมเพื่อที่จะได้เผยแพร่ให้กับคนที่ต้องการจะรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือวิชาการทางด้านต่างๆโดยส่วนใหญ่ แล้วมักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงหรือแปลและรวบรวม เพื่อให้มันเป็นประโยชน์และเกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
  • จะเป็นตัวช่วยในการดำเนินด้านอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีนั้นมันจะเป็นความเกี่ยวเนื่องกัน เอาง่ายๆว่าการเข้ามาศึกษาที่นี่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนั้น สามารถเข้าใจในเครื่องมือในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี และก็ยังมีศูนย์ที่สามารถทดสอบความสามารถ และสามารถปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย